Jdi na obsah Jdi na menu
 


XXIII. ročníku sportovně střelecké soutěže ve střelbě - Propozice a termíny

 

    P r o p o z i c e   -  rok  2 0 2 0    
  XXIII. ročníku sportovně střelecké soutěže ve střelbě  
  velkorážní standardní pistolí revolverem a předovkou  
               
Druh soutěže : veřejná střelecká soutěž jednotlivců dle určených kategorií těchto propozic  
Pořadatel : SSK 0715 TS  Bílina a SSK 0311 Most         
               
    datum měsíc den místo pořadatel  
Termíny konání : 1.kolo 4. dubna sobota Bílina SSK 0715  
  2.kolo 10. dubna pátek Most SSK 0311  
  3.kolo 23. května sobota Bílina SSK 0715  
  4.kolo 29. srpna sobota Bílina SSK 0715  
  5.kolo 20. září neděle Most SSK 0311  
               
Místo konání : SSK 0715 Městská střelnice v Bílině - Nemocniční ulice     
  střelnice SSK 0311 Most - Čepirohy        
               
Disciplina : Velkorážní standartní pistole a revolver - bez úprav a krátká a dlouhá předovka 
  5 + 20 výstřelů na vzdálenost 25 m., terč 135 P, dle PSS jednoruč 1.kategorie  
  Počet výstřelů a čas na  Finále  je na rozhodnutí pořadatele    
  Pro každého střelce budou vystaveny dva terče, první 135 P figurový a druhý   
  soutěžní terč  50 x 20            
  Pořadatel múže povolit  střelbu jiným způsobem       
               
Kategorie : 1. Střelci z revolveru a samonabíjecí pistole s výsledkem 190 bodů   
    a více jak 190 bodů        
  2. Střelci z revolveru a sam.pistole s výsledkem 189 bodů a méně   
    než 189 bodů           
               
Ředitel soutěže : Šimek  Václav          
předseda : Mareš  Vratislav          
jednatel sekretář : Koula Vlastinil          
tech.doz.komise : Jurčík Tomáš,  Šimek Václav, Kašpar Josef,  Vacek Václav    
               
Hlavní rozhodčí : Koula Vlastimil ml.rozhodčí II.tř. č. průk. B - 0629      
Předseda HK : Mareš Vratislav rozhodčí II.tř. č. průk. B - 0533      
Rozhodčí Krofta Kamil, Liška Josef, Marešová Eva, Marešová Stanislava  
a technické  Jurčík Tomáš, Strouhal Václav, Kašpar Josef, Skříšovský Radek,   
zabezpečení : Koloušek Petr, Filipovský Jiří,  Šimek Pavel      
               
Podmínky účasti : Soutěže se může zůčastnit každý držitel krátké osobní zbraně, ráže 7,62  
  až 9,65 mm, i předovky  předloží-li ZP a TP zbraně s níž chce soutěžit,   
  Soutěžící nemusí být členem střelecké organizace - (ale pak starší 18. let věku)
               
Startovné : V každém soutěžním kole zaplatí soutěžící po předložení platného zbrojního  
  průkazu částku   50 Kč  startovného. (doporučené startovné)    
               
Přihlášky : Od 8,00 hodin v den konání soutěže v místě u rozhodčích, kde je každý  
  příchozí na střelnici se dle provozního řádu střelnice ohlásit - zapsat.  
               
               
               
Časový rozvrh : 1. Směna zahajuje střelbu v 9,00 hodin, každá následující směna startuje  
  přibližně po hodině (pravidelně startují nejméně 2 směny).    
  Pořadatel  může zařadit do soutěže Finále.      
  Finále - počet výstřelů určuje pořadatel  například   5    13  ran    
  následuje po střelbě na terč 135 P  a může být spojeno s výměnou  terčů     
               
Zbraně a střelivo : Každý soutěžící vlastní nebo ze zabezpečení vysílající organizace, v soutěži  
  není povoleno střelivo 357 magnum sériové výroby. (a to vysoké laborace)  
               
Technické  Střelnice v Mostě a Bílině má k dispozici 16 krytých stavů s mezistěnami  boxy  
ustanovení : pro střelce, na střelišti jsou odkládací poličky  žídle a stojany na dalekohledy  
               
Hospodářské  Veškeré náklady spojené s účastí v soutěži si hradí každý soutěžící z vlastních  
ustanovení : prostředků nebo na náklady vysílající organizace.      
               
Hodnocení  : Zásahy do terče  -  Dle platných pravidel PSS        
  Počet hodnocených ran určuje výhradně pořadatel a    
  předovky bude hodnotit shodně s velkorážkou.       
  vydání výsledkové listiny a zveřejnění pořadí po skončení závodu do 30 ti min.
               
odměny :  odměny se řídí dle rozhodnutí pořadatele       
               
  Na věcné odměny bude použit vklad ze startovného dle rozhodnutí pořadatele
  v návaznosti na provozní náklady soutěže.      
  Na 4.kolo soutěže  -  jsou Doly Bílina  - budou vzlášť zpracovány   
  propozice s ohledem na hodnocení a rozdělení odměn - "(zaměstnanci)"  
               
Protesty : Lze podávat bezprostředně po vyhlášení výsledků podle PSS s vkladem 100 Kč
  který v případě neoprávněného protestu propadne ve prospěch pořadatele.  
               
Povinnosti Každý soutěžící, který se do soutěže přihlásí musí dodržovat bezpečné zachá-  
soutěžících : zení se zbraní vědom si toho, že startuje na vlastní zodpovědnost a nebezpečí,
  (včetně dodržování provozního řádu střelnice).      
  Všichni střelci jsou povinni používat náležitou ochranu zraku a sluchu.  
               
Pojištění : Pořádající SSK je pojištěn z odpovědnosti za škodu pojistkou ČSS u pojišťovny  
  Kooperativa a.s. č. 86-5990188-6        
               
Zdravotní služba : Je pohotovostní přímo na střelnici včetně lékárniček dle vyhlášky č. 493/2002  
               
  Propozice schválila střelecká rada zástupců SSK dne    10.února  2020  
               
  Za SSK 0715 TS Bílina  :   Šimek Václav tel.601304786  
  Za SSK 0311  Most Ležáky :   Mareš Vratislav tel.476105890