Jdi na obsah Jdi na menu
 


KSS" Ústeckého kraje ve střelbě z předovek

                   
       P  R  O  P  O  Z  I  C  E   -   2019  
Prováděcí směrnice krajské střelecké soutěže z perkusních a křesadlových zbraní  
                   
Základní : "KSS" Ústeckého kraje ve střelbě z předovek je volnou soutěží jednotlivců  
ustanovení   a je zařazená do II.kategorie svazového kalendáře ČSS v letní sezoně 2019.  
                   
     Pro řízení soutěže je ustanovena organizační rada v zastoupení.    
Pořadatelé a : SSK 0311 Most - Ležáky zástupce   p. Mareš Vratislav    
organizační    SSK 0715 Bílina - MTS zást.  p. Koula Vlastimil    
rada   SSK 0048 Česká Kamenice zást.  p. Tesař Miloslav    
                   
Sekretář  : p Jurčík Tomáš  tel. 724 557 390        
                   
Kolegium : p. Pastyřík Ivan - rozhodčí I.třídy č.průk.  A 0334      
rozhodčích   p. Budil Milan - rozh. II.třídy č.průk.  B 0644       
    p. Koula Vlastimil - roz. II.třídy č.průk.  B 0629       
    p. Mareš Vratislav - rozh. II.třídy č.průk.  B 0533      
    p. Liška  Josef  -  rozh. II,třídy č.průk.  B 1098      
    a další pozvaní rozhodčí s licencí na předovky      
                   
Disciplíny : Perkusní revolver, perkusní pistole, křesadlová pistole (civilní i vojenské)  
    pušky perkusní a  křesadlové (civilní i vojenské) vše se střílí ve standardech   
    6 + 7 výstřelů na terč 50 x 20 dle pravidel ČSS bez rozdílu kategorie   
                   
Termíny : Dle kalendáře ČSS pro rok 2018 - soutěž  II.kategorie    
konání                  
    I. kolo      6.dubna sobota "Memoriál střelců" SSK 0311 Most - Ležáky
    střelnice Most - Čepirohy kontakt p. Mareš Vratislav tel. 606 783 279   
                   
    II. kolo      28.dubna neděle "VC České Kamenice"    SSK 0048  Česká   
    Kamenice   kontakt p. M. Tesař        tel. 603 454 201       
                   
    III. kolo      4.května sobota  "Přebor Ústeckého kraje" SSK 0715 Bílina  
    střelnice v Nemocniční ulici kontakt p. Kodad Jiří mob. 728 367 079  
                   
    IV. kolo       1.června neděle  "VC" SSK 0311 Most - Ležáky    
    střelnice Most - Čepirohy kontakt p. Mareš Vratislav tel. 606 783 279   
                   
    V. kolo 5. října sobota  "Bílinský štuc"  SSK 0715 MTS Bílina  
    střelnice v Nemocniční ulici kontakt p. Kodad Jiří mob. 728 367 079  
                   
Podmínky : "KSS" ve střelbě z předovek se mohou zúčastnit jednotlivci SSK    
účasti    v neomezeném počtu s platnou průkazkou a zaplacenou známkou  
                   
Přihlášení a : Od 8,00 hodin v den konání soutěže v místě u pořadatele, kde je každý  
přejímka   příchozí na střelnici se dle provozního řádu střelnice ohlásit - zapsat.  
zbraní   Při prezentaci střelci z perkusních revolverů se musí prokázat  ZP a TP  
    na zbraně s kterými budou soutěžit        
                   
                   
                   
Hospodářská       : Všichni účastníci "KSS" startují ve všech kolech za své SSK - mateřské kluby   
ustanovení   a na vlastní náklady             
                   
Startovné :  VC, Memoriál atd. je doporučeno startovné   50.- Kč.       
                   
Hodnocení   První tři jednotlivci obdrží cenu - věcný dar dle finančních dispozic pořadatele  
jednotlivci   pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby toto ustanovení upravit s ohledem
odměny   na počet střelců v jednotlivých  disciplinách        
                   
Vyhlášení : Bude provedeno 30 minut po ukončení poslední směny na výsledkové tabuli,  
výsledků   tisk výsledkových listin bude proveden dle možnosti pořadatele .    
                   
Protesty : Písemně 20 minut po zveřejnění výsledků do rukou HR s vkladem 100,- Kč, který
    při neuznání protestu propadá pořadateli - ve prospěch fondu organizační rady  
                   
Technická : Na střelnici v České Kamenici je k dispozici 20, v Mostě 18 Bílině 16 krytých stavů 
ustanovení   s mezistěnami, střeliště jsou pak vybavena odkládacím stolkem nebo poličkou
    a židlí plus stojanem pro optiku        
                   
Bezpečnost : Všichni soutěžící musí dodržovat bezpečnostní předpisy pro manipulaci a střelbu
a zdravotní   z předovek dle PSS řídit se a dodržovat provozní řády na jednotlivých střelnicích,
ustanovení                  
    Všichni střelci se důrazně vyzývají, aby během střelby používali brýle a chrániče
    sluchu dle ustanovení doplňku PSS v ČSS platného od 1.1.2010 a vědomi si toho,
    že startují na vlastní zodpovědnost a nebezpečí.      
                   
    Pořadatelé jednotlivých soutěžních kol jsou pojištěny pojistkou ČSS v odpověd-
    nosti organizace za vzniklou škodu pojistkou Kooperativa a.s.    
    Jednotlivé střelnice pořadatelů jsou vybaveny pohotovostním zdravotním  
    materiálem dle vyhlášky 493/2002 příloha 3.      
                   
Datum : Směrnici schválila rada zástupců  SSK dne   16.2.2019    
    za SSK 0715  Bílina MTS   Kodad Jiří  728 637 079  
            Koula Vlastimil 605 931 434  
    za SSK 0311  Most - Ležáky   Mareš Vratislav  606 783 279  
            Jurčík Tomáš 724 557 390  
    za SSK 0048  Česká Kamenice   Tesař Miloslav 603 454 201  
                   
                   
Informace : p Jurčík Tomáš  tel. 724 557 390