Jdi na obsah Jdi na menu
 


XXII. ročníku sportovně střelecké soutěže ve střelbě velkorážní standardní pistolí revolverem a předovkou

            P r o p o z i c e    
  XXII. ročníku sportovně střelecké soutěže ve střelbě
  velkorážní standardní pistolí revolverem a předovkou
             
Druh soutěže : veřejná střelecká soutěž jednotlivců dle určených kategorií těchto propozic
Pořadatel : SSK 0715 TS  Bílina a SSK 0311 Most       
             
    datum měsíc den místo pořadatel
Termíny konání : 1.kolo 23. března sobota Bílina SSK 0715
  2.kolo 13. dubna sobota Most SSK 0311
  3.kolo 25. května sobota Bílina SSK 0715
  4.kolo 31. srpna sobota Bílina SSK 0715
  5.kolo 22. září neděle Most SSK 0311
             
Místo konání : SSK 0715 Městská střelnice v Bílině - Nemocniční ulice   
  střelnice SSK 0311 Most - Čepirohy      
             
Disciplina : Velkorážní standartní pistole a revolver - bez úprav a krátká předovka 
  5 + 20 výstřelů na vzdálenost 25 m., terč 135 P, dle PSS jednoruč 1.kategorie
  Počet výstřelů a čas na  Finále  je na rozhodnutí pořadatele  
  Pro každého střelce budou vystaveny dva terče, první 135 P figurový a druhý 
  soutěžní terč  50 x 20          
  Pořadatel múže povolit  střelbu jiným způsobem -  obouruč,  vsedě ale také
  například  jednou krátkou perkusní zbraní  - (perkuskou jen finale)
             
Kategorie : 1. Střelci z revolveru a samonabíjecí pistole držitelé mistrovské a I. VT
    v disciplině Vst. Pi., kteří mají tuto potvrzenou v průkazce nebo
    dosáhli nejméně v předchozím ročníku nástřel více jak 190 kruhů
  2. Střelci z revolveru a sam.pistole II. + III., a bez VT + ženy
    a střelci střílející jiným způsobem - obouruč   
Ředitel soutěže : Kodad  Jiří        
předseda : Mareš  Vratislav        
jednatel sekretář : Koula Vlastinil        
tech.doz.komise : Jurčík Tomáš,  Šimek Václav, Kašpar Josef,  Vacek Václav  
             
Hlavní rozhodčí : Koula Vlastimil ml.rozhodčí II.tř. č. průk. B - 0629    
Předseda HK : Mareš Vratislav rozhodčí II.tř. č. průk. B - 0533    
Rozhodčí Budil Milan, Krofta Kamil, Liška Josef, Marešová Eva, Marešová Stanislava
a technické  Jurčík Tomáš, Strouhal Václav, Kašpar Josef, Skříšovský Radek, 
zabezpečení : Koloušek Petr, Filipovský Jiří,  Šimek Pavel    
             
Podmínky účasti : Soutěže se může zůčastnit každý držitel krátké osobní zbraně, ráže 7,62
  až 9,65 mm, i předovky  předloží-li ZP a TP zbraně s níž chce soutěžit, 
  zbraně ráže 45 mm budou hodnoceny v 1. kategorii dle pravidel pro předovky 
  Soutěžící nemusí být členem střelecké organizace - (ale pak starší 18. let věku)
             
Startovné : V každém soutěžním kole zaplatí soutěžící po předložení platného zbrojního
  průkazu částku   50 Kč  startovného. (doporučené startovné)  
             
             
Přihlášky : Od 8,00 hodin v den konání soutěže v místě u rozhodčích, kde je každý
  příchozí na střelnici se dle provozního řádu střelnice ohlásit - zapsat.
             
Časový rozvrh : 1. Směna zahajuje střelbu v 9,00 hodin, každá následující směna startuje
  přibližně po hodině (pravidelně startují nejméně 2 směny).  
             
  Finále - počet výstřelů určuje pořadatel  například   5  až  13  ran  
  následuje po střelbě na terč 135 P  a může být spojeno s výměnou  terčů   
             
Zbraně a střelivo : Každý soutěžící vlastní nebo ze zabezpečení vysílající organizace, v soutěži
  není povoleno střelivo 357 magnum sériové výroby. (a to vysoké laborace)
             
Technické  Střelnice v Mostě a Bílině má k dispozici 16 krytých stavů s mezistěnami  boxy
ustanovení : pro střelce, na střelišti jsou odkládací poličky  žídle a stojany na dalekohledy
             
Hospodářské  Veškeré náklady spojené s účastí v soutěži si hradí každý soutěžící z vlastních
ustanovení : prostředků nebo na náklady vysílající organizace.    
             
Hodnocení  : Zásahy do terče  -  Dle platných pravidel PSS      
  Počet hodnocených ran určuje výhradně pořadatel  
  vydání výsledkové listiny a zveřejnění pořadí po skončení závodu do 30 ti min.
             
odměny : 1,     odměny se řídí dle rozhodnutí pořadatele     
  pořadatel  může například sečíst  výsledek z terče 135P plus  terče 50/20
  2,     odměněni budou   - první tři  střelci v  1.kategori  
  3,     odměněni budou   - první tři  střelci v  2.kategori  
             
  Na věcné odměny bude použit vklad ze startovného dle rozhodnutí pořadatele
  v návaznosti na provozní náklady soutěže.    
  Na 4.kolo soutěže  -  jsou Doly Bílina  - budou vzlášť zpracovány 
  propozice s ohledem na hodnocení a rozdělení odměn - "(zaměstnanci)"
             
Protesty : Lze podávat bezprostředně po vyhlášení výsledků podle PSS s vkladem 100 Kč
  který v případě neoprávněného protestu propadne ve prospěch pořadatele.
             
Povinnosti Každý soutěžící, který se do soutěže přihlásí musí dodržovat bezpečné zachá-
soutěžících : zení se zbraní vědom si toho, že startuje na vlastní zodpovědnost a nebezpečí,
  (včetně dodržování provozního řádu střelnice).    
  Všichni střelci jsou povinni používat náležitou ochranu zraku a sluchu.
             
Pojištění : Pořádající SSK je pojištěn z odpovědnosti za škodu pojistkou ČSS u pojišťovny
  Kooperativa a.s. č. 86-5990188-6      
             
Zdravotní služba : Je pohotovostní přímo na střelnici včetně lékárniček dle vyhlášky č. 493/2002
             
  Propozice schválila střelecká rada zástupců SSK dne    16.února  2019
             
  Za SSK 0715 TS Bílina  :   Kodad Jiří   tel.728367079
  Za SSK 0311  Most Ležáky :   Mareš Vratislav tel.476105890